Haptotherapie bij kanker

Te horen krijgen dat je kanker hebt is ingrijpend, voor jezelf en voor de mensen om je heen. Ineens ben je patiënt, en staan je lichaam en je ziekte centraal.

De diagnose kanker

In korte tijd komt er veel op je af; je ondergaat onderzoeken, komt voor moeilijke beslissingen te staan en vaak volgen vele behandelingen. Lichamelijk is het een zware periode. De behandelingen en de bijwerkingen laten hun sporen na en kunnen je lichaam ingrijpend veranderen.

Ook emotioneel krijg je veel voor je kiezen en kun je uit balans raken. Je kunt je overspoeld voelen door onzekerheid en angst, maar ook door andere – soms heftige – gevoelens als boosheid, verdriet, machteloosheid, eenzaamheid. Het kan dan een hele kunst zijn om je staande te houden.

Soms is je afsluiten van je gevoelens de enige optie om te over-leven in deze periode waarin je geen (of weinig) greep hebt op de gebeurtenissen. Je komt dan in de “overleef-stand” terecht.

Als je weer in rustiger vaarwater terechtkomt, ontstaat ruimte om tot je door te laten dringen wat je is overkomen en hoe je dat hebt ervaren. Dan komen vragen over hoe je vertrouwd kunt raken met je (geschonden) lichaam, of hoe je kan en mag gaan voelen wat de ziekte innerlijk teweegbrengt of heeft gebracht. Hoe je het leven weer oppakt, hoe je je plek weer invult. Haptotherapie kan daarbij ondersteunend zijn.

Vanuit de haptotherapie
is er aandacht voor jou
als ‘heel mens’.
Je bent niet alleen patiënt
of een ziek lichaam,
maar ook een mens met
verlangens, angsten,
woede, of pijn.

Haptotherapie bij kanker

Haptotherapie kan ondersteuning bieden tijdens verschillende stadia van de ziekte. Het helpt je om in de verschillende stadia zo veel mogelijk bij jezelf en in contact met je lichaam te blijven. En om begrip te hebben voor de noodzaak om soms het contact met je lichaam even op te schorten.

Vanuit de haptotherapie is er aandacht voor jou als “heel mens”. Je bent niet alleen patiënt of een ziek lichaam, maar ook een mens met verlangens, angsten, woede, of pijn. Tijdens de behandelingen is er ruimte voor alles wat er is; voor je hele verhaal, voor alle emoties.

Door middel van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking word je je weer bewust van wat er in je leeft, wat je emotioneert, waar je behoefte aan hebt, wat je verlangt en wat je inspireert. Dat te voelen en erkennen, is de eerste stap op weg naar herstel van de verbinding met jezelf. Dit geeft rust, vergroot je zelfvertrouwen en helpt je om je eigen keuzes te maken. Je ervaart wat je nog wel kunt in plaats van wat je niet meer kunt.

Door in verbinding te blijven met jezelf, kan je ook de mensen om je heen laten weten wat je nodig hebt. Dit is bij ziekte extra belangrijk. Het is een verbreken van het afgesloten, het teruggetrokken zijn en helpt innerlijke eenzaamheid te verkleinen. Juist in verbinding met anderen wordt een herstelproces draaglijker.

Voor wie?

Haptotherapie is er voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) maar ook voor de mensen om hen heen. Ook de directe omgeving wordt immers geconfronteerd met angst voor verlies, lijden, toegenomen taken in het dagelijks leven, veranderde rollen in het samen zijn. Ook bij het ondersteunen van de omgeving kan haptotherapie een belangrijke rol spelen.

Thema’s die vaak spelen bij mensen met kanker:

 • eigen keuzes leren maken;
 • grenzen aangeven;
 • omgaan met vermoeidheid;
 • omgaan met een veranderd lichaam;
 • vinden van een nieuwe balans;
 • hulp en/ of steun durven vragen;
 • angst;
 • omgaan met intimiteit;
 • existentiële vragen.

 Thema’s die vaak bij naasten voorkomen:

 • omgaan met het ziek-zijn en de behandelingen van je naaste;
 • omgaan met je naaste die veranderd is;
 • gelijkwaardig blijven (niet alleen mantelzorger zijn);
 • ruimte nemen voor je eigen verwerkingsproces;
 • je eigen plek innemen binnen de relatie;
 • samen weer balans vinden